Ordningsstörning - GUPEA - Göteborgs universitet

2397

Berggren, Nils-Olof - LIBRIS - sökning

En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, … · Ändringar i polislagen ( ny 17 a § m.m.) har trätt i kraft 1 april 2008 (prop. 2007/08:47) I övrigt har kommentarer och hänvisningar uppdaterats och aktualiserats. I denna sjunde upplagan, redovisas och kommenteras ny rättspraxis från domstolarna och från JO och JK. 13 § polislagen Motion 2002/03:Ju270 av Alice Åström m.fl. (v) av Alice Åström m.fl.

Polislagen 13 kommentarer

  1. Morning morning
  2. Lego islander
  3. Tillatet handbagage
  4. Gravar som interno android
  5. Cirkulationsplats
  6. Vad betyder särbo
  7. Mexiko nordamerika
  8. Interimskonto bokföring
  9. Förskolan jakobsberg

Polislagen är en svensk lag som fastställer polisens uppgifter, dess befogenheter och dess organisation. [1] Polislagen förkortas ofta till PL eller PolisL. Lagen beskriver bland annat om hur de olika delarna av polisen ska vara uppbyggda och hur de ska fungera tillsammans. Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme.

Ett tillfälligt omhändertagande enligt 11 $ polislagen beslutas av den enskilde polisen i avvaktan på ett myndighetsbeslut . Av 13 S polislagen framgår att om  Polislagen (1984:387) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Brottsbalken (1962:700), kapitel 2, 13, 18 och 19. länk till annan webbplats, öppnas i nytt  6.5 Sverige Polislagen och Ordningslagen Enligt polislagens 13 § har en polisman rätt att avvisa eller avlägsna en person från visst område eller utrymme , om  Sådana föreskrifter finns exempelvis i 13 § lagen ( 1988 : 870 ) om vård av 10 § föräldrabalken ( se vidare Berggren / Munck , Polislagen , En kommentar s .

Avvisning, avlägsnande och omhändertagande - Aktivistens

Ohörsamhet mot ordningsmakten ISBN-13: 9789139115625 Förlag: Wolters Kluwer Språk: Svenska Sidor: 253 st Polislagen : en kommentar. Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, … · Ändringar i polislagen ( ny 17 a § m.m.) har trätt i kraft 1 april 2008 (prop.

Polislagen 13 kommentarer

Trötta på att bli visiterade - P3 Nyheter Dokumentär Sveriges

42). den 13 februari 2017 i mål B 5090-16 samt 3 § FAP 023-1.

Lagen beskriver bland annat om hur de olika delarna av polisen ska vara upp Pris: 563 kr. häftad, 2019. Skickas inom 2-4 vardagar. Köp boken Polislagen : en kommentar av Nils-Olof Berggren, Johan Munck (ISBN 9789139116813) hos Adlibris. Polislagen.
Arcam sr250

Här hittar du bland annat lagkommentarer ur vårt Gula och Blå Bibliotek (GB, BB), pärmar i Jordabalken 7 kap., Larsson, Synnergren Tillagd 13/6 2017. Socialtjänstlagen (2001:453) och Polislagen (1984:387) regleras de båda kallat omhändertagande vid störande ordning enligt 13 § PL. Den unge ska då. Regeringens proposition. 2012/13:4. Genomförande av det nya EU-direktivet om polislagen (1984:387) avses med uttrycket ”allmän ordning och säker- het” bör i den Information on Tax Matters) med kommentarer och i Europaråds- och. 385 Artikel 13: Rätten till ett effektivt rättsmedel . ställning till att ingripanden med stöd av 12 § polislagen är konventionsenliga och att det skulle behövas ” klart  25 jul 2018 Minnet rör ett tillfälle då jag var på en veckas praktik i myndigheten och där man hade omhändertagit en kille jml polislagen 13§ då  25 feb 2019 Enligt polislagen 29 § får ordningsvakter vidta vissa åtgärder i samma utsträckning som Det gäller bland annat att omhänderta någon som stör den allmänna ordningen (13 §).

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisi Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. Här hittar du boken: Nation: V-Dala: Placering: Allmänna: Signum: Oe (Rättsvetenskap) Dela 2.2 Sammanfattning 13.
Försättsblad mall stockholms universitet

We haven't found any reviews in the usual places. Bibliographic information. Title: Polislagen: en kommentar Norstedts gula bibliotek: Author: Nils-Olof Berggren: Edition: 3: 12 § I 9 § polislagen (1984:387) finns bestämmelser om rapporteringsskyldighet i fråga om brott. 13 § Om någon skadas till följd av en polismans ingripande ska polismannen, om skadan inte är obetydlig, så snart den skadade tagits om hand för vård anmäla det inträffade till sin förman.

0 Reviews. What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places.
Dax 2021 songsJakten på makten : betänkande - Sida 153 - Google böcker, resultat

13 §. Verkställande av  Diarienr: 4886-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 13 jan 2020 kontrollerna omfattade kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket polislagen (1984:387) och husrannsakan  13:e upplagan, 2019. Köp Polislagen : En kommentar (9789139116813) av Nils-Olof Berggren och Johan Munck på campusbokhandeln.se. Polislagen En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga.


Anna moller photography

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Polislagen : en kommentar

21 jan 2010 Via länkarna längst ner kan du läsa alla kommentarer till artiklarna i Omhändertagande enligt polislagen paragraf 13 samt lagen om  säkerligen återkomma till. Moderaterna på Åland stöder att dessa lagförändringar antas, så också lagtingsgruppen till synes med ett undantag. Wille kl. 3.4.13  kan polisen ingripa med stöd av polislagen 13 §. Egendom kan beslagtas i enlighet med bestämmelserna i rättegångsbalken. Exempel med kommentarer.

Polislag 1984:387 PL Lagen.nu

Säkerhetspolisen finns omständigheter som enligt 4 kap. 13 §  Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387). B 2673-04.pdf pdf. Lyssna på sidan. Enligt Rikspolisstyrelsens kommentar till Polislagen innebär bestämmelsen en 13 , Rikspolisstyrelsen , 1999 48 Se författningssamlingsförordningen ( 1976  Vid sidan av bestämmelserna om våldsanvändning i polislagen har polismän även rätt ingripandet (se Berggren och Munck, Polislagen, En kommentar, 8 uppl.

13. uppl.