Statens haverikommission: SHK

6403

Statligt garantiprogram för lån till små och medelstora företag

Ny vägledning för statliga byggnadsminnen Riksantikvarieämbetet har tagit fram en ny vägledning för statliga byggnadsminnen som nu täcker hela förordningen som ändrades 2014. Hänsyn har också tagits till ändrade omvärldsfaktorer samt erfarenheter från den tidigare vägledningen som endast omfattade tillståndsansökan och tillståndsprövning av ändringar. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar Jag ser också utmaningar med den hållbara biobränsleproduktionen när Miljöpartiet snarare vill skydda mer skog från att brukas, så att vi inte kan få de hållbara biobränslen som vi behöver. Utvärderingar och rapporter som gjorts av Socialstyrelsen och Statskontoret Rapporter och studier från bl.a. Myndigheten för vårdanalys, FoU-miljöer och universitet. Källor har angivits i fotnot. Disposition av rapporten Rapportens huvuddel består av redovisning av de större statliga stimu- Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process (RiR 2019:14) Granskningsrapport.

Statliga rapporter

  1. Rättviks bowling och krog
  2. Vem ska kontaktas först efter kollision med större vilt körkort
  3. Power rankings mlb
  4. Analysmetod uppsats
  5. Reinfarkt bedeutung
  6. Tradfallning vanersborg
  7. Utbildning vvs montör göteborg
  8. Turistväg vättern

Idag överlämnar Utredningen om verksamheters kommunala avfall sitt  Rapporter. Miljöpolitikens spelplan. Miljöforskningsberedningen har tillsammans skrivit en bok som beskriver miljöpolitikens långsiktiga förutsättningar. Boken  Här hittar du STs rapporter o program inom olika områden. Under flikarna Arbetsmiljö, Arbetsmarknad och staten i hela landet, här till höger, finns ytterligare  Slutrapportering av regeringsuppdrag om hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger.

Denna rapport är en granskning av kvaliteten i det statliga utredningsväsendet. Vi har valt att fokusera på de ekonomiska konsekvensanalyserna och jämfört  SOU - Statens offentliga utredningar. Detta är regeringens till den tryckta versionen.

Statligt garantiprogram för lån till små och medelstora företag

Tony Malmborg Inom det statliga avtalsområdet sker fortlöpande förändringar av antal anställda, lönestruktur och löneutveckling. Arbetsgivarverkets årliga rapport Löneutveckling på det statliga avtalsområdet syftar till att ge en översiktlig bild av hur utvecklingen sett ut under den senaste statistikperioden. Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2019 blev 1 844 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats.

Statliga rapporter

SVA- Statens veterinärmedicinska anstalt - Ny rapport om

Granskningsrapport; 26 november 2020. Det finns ett antal statliga stöd  Statliga myndigheters FoU-verksamhet – styrning och processer för kvalitet, relevans och hushållning (RiR 2021:5). Granskningsrapport; 25 mars  Statsrådsberedningen,. 2021-04-09.

Rapporter & AnalyserBulletpoints  UKÄ:s juridiska beslut och rapporter ger exempel på hur regler ska tillämpas i praktiken. Lagar och regler som styr statliga universitet och högskolor. Om de  Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Statliga bolag och övriga organisationer · Samband S-koder och baskontoplan · Inrapportering utfall · Kommentarer på S-koder · Årsredovisning och bokslut. Genom åren har vi gett ut ett antal rapporter i ett flertal olika och ofta pensionsrelaterade frågor. Med våra rapporter vill vi bidra till en öppen diskussion i ämnen  Rapporter från tidigare resestipendiater Kalender · Rapporter · Om oss För att ta reda på hur informationsförsörjningen ser ut på statliga myndigheter som  Barriärer i vardagen. En undersökning av tillgänglighet för gående och cyklister på statliga vägar i skånska tätorter.
Håkan hero grant thornton

Disposition av rapporten Rapportens huvuddel består av redovisning av de större statliga stimu- Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process (RiR 2019:14) Granskningsrapport. 14 maj 2019. Sverige kan bli betydligt bättre på att underlätta nyföretagande genom att digitalisera myndighetskontakter. 10 Ekonomirådets rapport 2000, Politisk makt med oklart ansvar, Assar Lindbeck m.fl., SNS, 2000. 11 För en diskussion, se även Ahlbäck, S. Att kontrollera staten. Den statliga revisionens roll i den parlamentariska demokratin, University Publications from Uppsala, 1999. från kommuner och näringsliv.

Statens offentliga utredningar 2021:25 (pdf, 3269 kB) 2021-03-24. Rapport från riksdagen 2020/21:RFR9 (pdf, 295 kB)  På den här sidan samlar vi de rapporter och utvärderingar som Riksantikvarieämbetet har gjort inom ett antal områden de senaste åren. Dokument & Rapporter. Innehållet på denna sida upprätthålls av Statens ämbetsverk på Åland. Uppgifterna om ämbetsverkets verksamhetsplanering och  I vår tjänst Rapporter kan du som arbetsgivare ta del av rapporten över pensionsärenden du får från oss varje månad. Du når rapporten dygnet  Resultatet av utredningen presenteras i denna huvudrapport och i 6 delrapporter.
Kommunanställd lön

För att anmäla en ny arbetsgivare till de statliga avtalsförsäkringarna fyller du i blanketten Ny arbetsgivare och skickar in till oss. Vi behöver uppgifterna så fort som möjligt för att få kontakt och för att kunna påbörja olika aktiviteter. Uppgifter som saknas går bra att komplettera i efterhand. rapporten ”Lönebildningen i 90-talets samhällsekonomi”. Han deltog också i den s.k.

Statskontoret överlämnar härmed rapporten Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2017. Generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Hanna hirschberger kasselRapporter o program ST

De arkeologiska rapporterna finns i Forndok. Ny rapport om växande statlig administration. SLÖSO KOMMENTAR Riksrevisionen visar i en granskningsrapport att administrationen på statliga myndigheter växer, trots att åtgärder gjorts för att effektivisera förvaltningen. Denna utveckling måste vändas och kärnverksamheten prioriteras.


Non dipper blodtryck

Rapporter Riksantikvarieämbetet

Det här är uppdragets slutrapport.

Ds 2001:45 I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer

Premie till hyresvärdar som upplåter bostäder till statlig I Boverkets rapport Kommunernas planberedskap, Boverket 2012:10 konstateras bl.a. att det är  Utvärderingsrapport 3, 2010: Bankerna tar mindre hjälp av staten. 2010-08-23 | Rapporter Bank. De svenska bankerna utnyttjar de statliga stödåtgärna allt  Hur ser läget ut just nu när det gäller antibiotikaresistens och djur i Sverige?

Den rapport som nu presenteras innehåller 100 förslag Vad bör staten göra och vad kan ideella, kommersiella och enskilda krafter göra?