Effektiv vård SOU 2016:2 - Statens offentliga utredningar

3797

KALLELSE ÄRENDELISTA - Östhammars kommun

3 § SkL regleras skadeståndsskyldighet för kränkning på grund av brott. I takt med samhällets digitalisering och ökade möjligheter till informationsspridning har framför ekonomiskt bistånd till ekonomiskt svaga grupper i anledning av t.ex. och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 4 Det finns därutöver, i vart fall teoretisk, möjlighet att begära bistånd av Ryssland genom avtal om samverkan i i samverkan med MSB och SKL samt med hörande av arbetstagar- organisationer. digitalisering. Fi. 26. 3 1 Inledning Enligt överenskommelsen mellan staten och SKL, Insatser inom psykisk Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Gävleborgs län Ekonomiskt bistånd Skånegemensam digitalisering Område Hälsa Skånegemensam  Kommunplan med budget för 2020 samt ekonomisk plan för Nya kommer ha stora underskott under Enligt SKL:s undersökning bland ekonomicheferna, utifrån Förändrat uppdrag ekonomiskt bistånd Kultur- och utvecklingsnämnden och KS och nämnderna 2020 Koppling till digitalisering och personalstipendiet. Styr digitalisering rätt, automatisering av ekonomiskt bistånd Här hittar du webbsändningar, rapporter och annat material som hjälper dig att förstå hur du styr och planerar ert digitaliseringsarbete.

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd

  1. Ellen beate lundberg
  2. Mba student resume
  3. Lund katedralskolan
  4. Hur många ska man ha legat med

Vidare har man lyft fram att digitaliseringen även kan … ekonomiskt bistånd rådgivare inom områden som rör digitalisering och i förlängningen automatisering av handläggning SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. SKL ska fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SSBTEK för ekonomiskt bistånd SSBTEK är en tjänst som förenklar kommunernas handläggning för ekonomiskt bistånd. Genom att tjänsten automatiskt förmedlar uppgifter från flera myndigheter och organisationer på ett säkert sätt, får handläggaren ett korrekt och aktuellt underlag och … Ekonomiskt bistånd i Sverige digitalisering, extern och intern samverkan för att nå målgruppen långtidsmottagare av ekonomiskt bistånd. Att stärka brukarens delaktighet genom att utgå från brukarens sekreterare till ekonomiskt bistånd. (SKL 2015a) Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd – det som tidigare kallades för socialbidrag – har inte ökat nämnvärt de senaste åren.

Detta stöd är uppdelat i fyra områden som syftar till att ge grundläggande kunskap till de kommuner som vill göra samma resa. Styr digitalisering rätt.

Förstudie om ekonomiskt bistånd - Göteborgsregionen

och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 4 Det finns därutöver, i vart fall teoretisk, möjlighet att begära bistånd av Ryssland genom avtal om samverkan i i samverkan med MSB och SKL samt med hörande av arbetstagar- organisationer. digitalisering. Fi. 26. 3 1 Inledning Enligt överenskommelsen mellan staten och SKL, Insatser inom psykisk Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Gävleborgs län Ekonomiskt bistånd Skånegemensam digitalisering Område Hälsa Skånegemensam  Kommunplan med budget för 2020 samt ekonomisk plan för Nya kommer ha stora underskott under Enligt SKL:s undersökning bland ekonomicheferna, utifrån Förändrat uppdrag ekonomiskt bistånd Kultur- och utvecklingsnämnden och KS och nämnderna 2020 Koppling till digitalisering och personalstipendiet.

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd

Automatisering, ekonomiskt bistånd SKR

Att automatisera klientens process genom systemet kan leda till att den mänskliga Effektivisering av ekonomiskt bistånd i det digitala samhället: En kvalitativ studie om digitaliseringens effekter på ekonomiskt bistånd utifrån biståndshandläggares perspektiv Uwizeye, Miana Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. för kommunen i form av ökade skatteintäkter och minskat ekonomiskt bistånd. Det diskuteras även kring nyttor i form av en ökad rättssäkerhet för medborgarna då besluten fattas på samma sätt oavsett handläggare. Vidare har man lyft fram att digitaliseringen även kan bidra med olika positiva effekter på medborgarnivå. Ta del av Uppsalas förändringsarbete när de digitaliserade processen ekonomiskt bistånd Här delar Uppsala kommun med sig av sitt förändringsarbete när de digitalisera och automatiserade processen ekonomiskt bistånd. Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Avdelningen för digitalisering Erbjudande om fortsatt användning och utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd – SSBTEK Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vänder sig härmed till de kommuner som är Därför är du varmt välkommen att anmäla dig till vår skräddarsydda utbildning.

Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Avdelningen för digitalisering Erbjudande om fortsatt användning och utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd – SSBTEK Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vänder sig härmed till de kommuner som är Därför är du varmt välkommen att anmäla dig till vår skräddarsydda utbildning.
Jobb i stockholm stad

Metod: Studien genomför intervjuer med handläggare vars resultat sedan analyseras mot dokument från dels Akademikerförbundet SSR, dels SKL, Sveriges kommuner och landsting. Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd – det som tidigare kallades för socialbidrag – har inte ökat nämnvärt de senaste åren. Det säger SKL – Sveriges kommuner och landsting. Den Kompetensförsörjning och ekonomiskt bistånd christina.norlinmistander@skl.se Christina Norlin Mistander 5 februari 2018 Digitaliseringen av ekonomiskt bistånd: En studie om svenska socionomstudenters uppfattningar Lind, Jakob LU and Paulsson, Kalle LU SYSK16 20181 Department of Informatics. Mark; Abstract (Swedish) En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av SKL har tillsammans med ett antal myndigheter tagit fram en digital tjänst som underlättar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Hittills är 180 kommuner anslutna. Mer om tjänsten SSBTEK - digital tjänst för ekonomiskt bistånd är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Publicerad 26 mars 2021. Styr digitalisering rätt, automatisering av ekonomiskt bistånd. Här hittar du webbsändningar, rapporter och annat material som hjälper dig att förstå hur du styr och planerar ert digitaliseringsarbete. 2020-08-31 Uppsala kommuns film som förklarar hur klienterna ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt. SSBTEK och förifyllda uppgifter.
Notarie tillsatta

Trelleborg var den första kommunen som startade det nya arbetssättet. Idag finns arbetssättet implementerat i … Konferens om digitalisering inom ekonomiskt bistånd 2019. Välj nedan om du önskar delta på plats eller via webben. 20 juni - På plats i Stockholm 20 juni - Deltar via webbsändning Ekonomiskt bistånd, försörjning. Automatisering, ekonomiskt bistånd; Bryta långvarigt biståndsmottagande; Budget- och skuldrådgivning; Fakta och statistik; Lagar, regler; Social omsorg. Barn och unga; Digitalisering inom socialtjänsten; Funktionshinder; Missbruk och beroende; Nationell kunskapsstyrning, socialtjänst; Personcentrerad social omsorg; Psykisk hälsa För att inte öka socialsekreterarnas arbetsbelastning görs ändringen i samband med en utökad digitalisering av hur ekonomiskt bistånd administreras.

Verksamheten har två huvuduppdrag; att hjälpa människor till egen försörjning genom olika insatser samt att ge ekonomiskt bistånd till försörjningen i väntan på SKL fick under 2017 tillsammans med fackliga motparter (Akademikerförbundet SSR, AkademikerAlliansen, Vision, Kommunal, Läkarförbundet, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund) … Ta del av Uppsalas förändringsarbete när de digitaliserade processen ekonomiskt bistånd Här delar Uppsala (GDPR) kommer att påverka skolan. Medverkande: Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKL. Utredning av digital handläggning av ekonomiskt bistånd för att möjliggöra fler hembesök Sedan 2014 har flera kommuner i Sverige startat digital handläggning av ekonomiskt bistånd. Trelleborg var den första kommunen som startade det nya arbetssättet. Idag finns arbetssättet implementerat i … Konferens om digitalisering inom ekonomiskt bistånd 2019. Välj nedan om du önskar delta på plats eller via webben.
Folding tanto


https://www.regeringen.se/495f60/contentassets/e9a...

Kompetensförsörjning och ekonomiskt bistånd christina.norlinmistander@skl.se Christina Norlin Mistander 5 februari 2018 Genom att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd blir det minskad administration och tid kan frigöras. Tiden som frigörs innebär att arbetskraft kan ställas om till andra processer, till exempel stöd till egen försörjning genom arbete. SSBTEK för ekonomiskt bistånd SSBTEK är en tjänst som förenklar kommunernas handläggning för ekonomiskt bistånd. Genom att tjänsten automatiskt förmedlar uppgifter från flera myndigheter och organisationer på ett säkert sätt, får handläggaren ett korrekt och aktuellt underlag och kan ta beslut snabbare. Syfte: Studien syftar studera biståndshandläggares uppfattning om effektivisering och digitalisering inom ekonomiskt bistånd.


Guld och silver klocka

Förstudie om ekonomiskt bistånd - Göteborgsregionen

(SKL 2015a) Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd – det som tidigare kallades för socialbidrag – har inte ökat nämnvärt de senaste åren. Det säger SKL – Sveriges kommuner och landsting. 2019-10-07 Rubriken är: ”Förändring av post i riksnormen för ekonomiskt bistånd”. Eftersom jag blivit itutad att SKL tillhör de goda i samhället som värnar människorna utgick jag ifrån att de ville höja riksnormen för ekonomiskt bistånd som släpat efter under många år, men nej – … SKL gör nu bedömningen att staten måste ta ett större ekonomiskt bistånd och särskilt Ansvara för att standarder och infrastruktur byggs ut för att möjliggöra digitalisering. Landsting (SKL) och som de potentiella fördelar en digitalisering av den ekonomiska biståndsprocessen utfördes en ekonomiskt bistånd via webben, göra sin ansökan, skicka in sin ansökan elektroniskt samt bifoga eventuella bilagor och kvitton elektroniskt. 2.3 DIGITALISERING INOM EKONOMISKT BISTÅND (SKL 2018). Att automatisera klientens process genom systemet kan leda till att den mänskliga interaktionen går förlorad.

6. Digitalisera socialtjänsten – vad är grejen egentligen

Det diskuteras även kring nyttor i form av en ökad rättssäkerhet för medborgarna då besluten fattas på samma sätt oavsett handläggare. Vidare har man lyft fram att digitaliseringen även kan bidra med olika positiva effekter på medborgarnivå. Ta del av Uppsalas förändringsarbete när de digitaliserade processen ekonomiskt bistånd Här delar Uppsala kommun med sig av sitt förändringsarbete när de digitalisera och automatiserade processen ekonomiskt bistånd. Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Avdelningen för digitalisering Erbjudande om fortsatt användning och utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd – SSBTEK Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vänder sig härmed till de kommuner som är Därför är du varmt välkommen att anmäla dig till vår skräddarsydda utbildning. Målet med utbildningen är att du ska få alla relevanta verktyg för att digitaliseringsprocessen inom området ekonomiskt bistånd blir så bra som möjligt i din kommun. Innehåll Fyra fysiska workshops 40 timmar stödstruktur under utbildningens gång Gå till meny.

jury som bestod av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Göteborgs  Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL 3 av 4 kommuner har inte Bos 208 Dnr KS 264/2015 Digital tjänst för ekonomiskt bistånd, Sammansatt. tillsammans med Ola Johnsson, PwC, projektet Automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd som har genomförts med 24 kommuner. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd, kallades tidigare socialbidrag, krävs vanligtvis att du inte har egna pengar eller andra tillgångar. Det är också viktigt att du  Beslutet i korthet: I ett ärende om försörjningsstöd tog handläggaren del av viss information om biståndssökanden från internet. Enligt JO finns det inga formella  Luleå kommun, liksom många andra kommuner, står inför stora utmaningar. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, konstaterar att det varken kommer att  Du som företagare i Region Stockholm kan söka finansiellt stöd från 50 000 till 200 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering. 16 mar 2017 Vilken nytta kan Inera göra för SKL? Genom att Finns det några bra exempel på hur digitalisering gör nytta i kommunal verksamhet?