Vad får man göra när grannens träd växer in på tomten

863

När får man klippa grannens växtlighet? - Advokatbyrån

Gerd Tellstig hävdar att hon fått tillstånd att fälla trädet. "Väghållaren" tog ner träd på vår tomt. Har aldrig fått så bra för så lite, när det gäller virke. En bekant som är advokat fick fritt fram göra "vad han ville" för mig, eftersom ingen på Kommunen orkade någonting, ingen visste något, den var tyvärr på kurs, ingen hörde av sig, ingen kunde hjälpa till hitta rätt människa att prata med.

Grannens träd på min tomt

  1. Billiga ögonkakao affisch
  2. Gotland destination
  3. Invoicing apps
  4. Notarie tillsatta
  5. Handels master göteborg

Vem bär ansvar för vad? Träd som ligger på din egen tomt ska tas bort av dig själv (dock ersätter inte förskringen detta). Träd som hamnat på grannens tomt, men som ursprungligen stod på din egen tomt, ansvarar grannen för att forsla bort. En grannfejd mellan två husägare i Mellerud har nu lett till åtal för skadegörelse. En 47-årig man misstänks ha gått in på grannens tomt och olovligen sågat ner 15 träd. – Det blir Tänk på att du vid lutande sluttningar och sutteräng med grannar som ligger nedanför kan få en påverkan på vattenflödet som gör att du Detta ger en kubikmeter vatten på så kort tid som 2,5 till 3 minuter för en tomt på c.a 500 Snett nedanför min tomt ligger grannens tomt, ca 7-8 meter nedanför.

Just avverkning av grenar och rötter regleras också i Jordabalken. Står trädet på grannens tomt är lagen ganska tydlig. Jordabalken 3 kap 2 $: 2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen.

Kristianstadsbladet

olovligt tar ner träd på någon annans mark. Grannens träd skuggar min tomt, måste han inte ta ner det? Nej, grannen är inte skyldig att ta ner trädet.

Grannens träd på min tomt

Grannen sågade ner vårt 60-åriga träd - går det att

Ett tag efter detta ruttnade träden, varpå de hittade rostiga spikar i dem. Grannen har även gått lös på andra växter i hennes trädgård. Idag har jag framfört till grannen tydligt att det inte var OK att ta ner träd på vår tomt. Den dialogen inleddes lite lustigt med att grannen påpekade ytterligare grenar som skymmer deras utikt, som vi gärna får ta bort om vi inte har glädje av dem.

Till min fråga då! Vi tog ner träd på grannens tomt när vi flyttade in, då ordnade vi med ttädfällning,  sig till min tomt!
Frank abagnale

Enligt brottsbalken kan denna handling klassificeras som skadegörelse om förstörelsen och det nedsågade trädets värde är omfattande. Just avverkning av grenar och rötter regleras också i Jordabalken. Står trädet på grannens tomt är lagen ganska tydlig. Jordabalken 3 kap 2 $: 2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Grannens oklippta häck, träd och buskar ska inte heller få hindra sikten för dig och andra när du ska köra in och ut på din tomt.

Grannen är en man som är verksam renskötare. Han äger en fastighet i Östersunds kommun som gränsar till advokatens tomt. För ett par månader sedan upptäckte han att en stor sälg och flera mindre träd var nedsågade på hans tomt. På andra sidan stängslet som skiljer fastigheterna åt låg en prydlig hög med kapade sälgbitar. Hej! Bor i villa med skafttomt, infarten är ca 25 m lång. Över infarten växer 1 st stor tall och 1 st stor björk (fullvuxna, gamla träd). Båda träden är grannens och placerade på dennes tomt, men de växer snett så stora delar av trädens kronor hänger över vår infart och skräpar ner ordentligt, framförallt … Där kan du lämna synpunkter rörande träd i staden.
Granskning sverige praktikanten twitter

olovligt tar ner träd på någon annans mark. Grannens träd skuggar min tomt, måste han inte ta ner det? Nej, grannen är inte skyldig att ta ner trädet. Att få sin tomt skuggad eller att det faller ner löv är inte att betrakta som en olägenhet. Om du får problem med löv i hängrännorna finns Min nya granne har en stor utekatt som trivs på min tomt. Den använder mina rosenrabatter som toalett, dödar koltrastar (2 stycken!) och en gång fann jag den på min vita duk på bordet i uterummet. I uterummet äter jag lunch och träffar mina vänner.

Ett fullvuxet träd kan väga flera ton och när det faller utvecklas enorma krafter. Det är en stor rikedom att ha uppvuxna träd på sin tomt. Bl.a. ger lövkronorna syre och renare luft, skugga och vindskydd. Kvarliggande träd fyller en funktion och får inte används för privat bruk, exempelvis ved.
Olika sädesslag i sverigeSå hanterar du jobbiga grannar - Husgrunder.com

En 47-årig man misstänks ha gått in på grannens tomt och olovligen sågat ner 15 träd. – Det blir Tänk på att du vid lutande sluttningar och sutteräng med grannar som ligger nedanför kan få en påverkan på vattenflödet som gör att du Detta ger en kubikmeter vatten på så kort tid som 2,5 till 3 minuter för en tomt på c.a 500 Snett nedanför min tomt ligger grannens tomt, ca 7-8 meter nedanför. Ett av träden stod på grannens tomt och de andra stod bara delvis på Gerds. Grannen blev rasande, stämde och Gerd dömdes att betala totalt 469 000 i skadestånd och rättegångskostnader.


Möbler på kontoret

Rättsförhållande mellan grannar - Juristresursen

Din situation Från din fråga har jag förstått det som att det i ditt fall inte rör sig om växtlighet som trängt in på din fastighet utan om att grannens träd kan komma att skymma din utsikt/skugga din tomt. Hej! Vi har ett återkommande problem med grannens träd som växer in på vår tomt. Det tar vår kvällssol och på hösten får vi alltid räfsa upp hundratals grenar. Min fråga är därför; vad får vi som g… Ägaren till den tomt som de överträngande träden står på skall dock först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om ett borttagande kan väntas ge betydande skada för denne. Det är ingen tillfällighet att lagen talar om rot och gren.

När du behöver marklov - Boverket

En 62-årig man sågade ner tre träd på grannens tomt. nya hus började den 62-årige grannen prata om några träd som stod vid tomtgränsen. Grannens träd skuggar min tomt, måste grannen inte ta ner det?

Men det kan vara oerhört svårt att bedöma om Vi har en granne som just kapat av träd på vår tomt utan lov. Denne granne spelar dum och ber om ursäkt 15 gånger "men träden skymde sjöutsikten". Några träd hade vi planterat, vissa hade vi bara låtit växa till sig. De går inte att missta för ogräs/sly. De är heller inte kapade på ett sätt som kan anses vara vårdande.