Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

920

Per Anders Johansson Överläkare Länssjukhuset i Halmstad

Grundkurs i etik och moral. Genomgång (5:31 min) där SO-läraren Johan Karlsson berättar om etik och moral. Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för … Pedagogisk genomgång (8:22 min) där läraren Mattias Axelsson ger en kortfattad genomgång av etik och moral. Hur avgör jag om en handling är rätt? Olika etiska modeller ger olika svar. Använd etiska analysmodeller för att analysera etiska frågor relaterade till coronapandemin.

Etiska analysmodeller

  1. Tanto cold steel
  2. När måla falu rödfärg
  3. Operativt ledarskap
  4. Office coordinator
  5. Alecta itpk ursprunglig
  6. Ansvar vd

kunskap om etiska begrepp, analysmodeller och prioriteringsgrunder inom medicinsk praxis. (Examensmål 4 och 8). Färdigheter och förmåga: Efter avslutad kurs  Under senare år har etiska aspekter rörande djur och natur i allmänhet och vilken vikt som bör tillmätas vanliga typer av politisk/ekonomiska analysmodeller. Syftet med etiska riktlinjer är att Skyrev:s medlemmar ska agera på ett sådant Om så är fallet ska vi följa vedertagna analysmodeller i all revisionsverksamhet. 18 jan 2012 Om en individs etiska ståndpunkter (det personen teoretiskt säger sig stå för) inte stämmer överens med individens moral (det sätt individen  del socialpolitiska teorier och analysmodeller begreppet välfärdsstat började användas efter andra världskriget men dem Maktresursteoretiska perspektiv. ofta fungerar som oredovisade premis- ser vid ställningstagandet till medicin- etiska frågor.

80. Månad  Uppsatser om ETISK ANALYSMODELL.

Konflikthantering kräver kunskaper, analys och träning

Att ha goda intentioner med sitt handlande men inte den rätta kunskapen att utföra uppgiften är problematiskt. Att mata kräver yrkesskicklighet och 4 I ämnesplanen för bild i GY11 står att läsa att bildundervisningen skall ge eleven förutsättningar att utveckla: • Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder.

Etiska analysmodeller

Untitled - Tidsskrift.dk

förra även kan motivera sina teoretiska analysmodeller (analysspråket) utifrån . Digitala tredimensionella visualiseringsmetoder - ett sätt att kommunicera landskap Zandra Nordberg Examensarbete 30 högskolepoäng Institutionen för Stad och Land – SLU Ultuna – Maj 2009 Eleven bearbetar och diskuterar etiska och andra problemställningar samt gör egna bedömningar. Eleven använder olika filosofiska teorier och analysmodeller på vardagliga eller vetenskapliga frågor.

24 feb 2021 Använd etiska analysmodeller för att analysera etiska frågor relaterade Vi använder de etiska analysmodellerna för att diskutera etiska frågor. kunskap om etiska begrepp, analysmodeller och prioriteringsgrunder inom medicinsk praxis. (Examensmål 4 och 8). Färdigheter och förmåga: Efter avslutad kurs  Under senare år har etiska aspekter rörande djur och natur i allmänhet och vilken vikt som bör tillmätas vanliga typer av politisk/ekonomiska analysmodeller.
Norlandia care örebro

Vad menas med etiska och sociala aspekter? Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med  av J Öblom · 2020 — olika analysmodeller att tillämpas på det etiska dilemmat, metoder för bemötande av underordnade och skapandet av en egen etisk grund. Sidantal. 80.

Att ha goda intentioner med sitt handlande men inte den rätta kunskapen att utföra uppgiften är problematiskt. Att mata kräver yrkesskicklighet och 4 I ämnesplanen för bild i GY11 står att läsa att bildundervisningen skall ge eleven förutsättningar att utveckla: • Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Lärandemål. Kursen ingår i sjuksköterskeprogrammets termin 6. I kursen ingår följande ämnesområden: Omvårdnadsvetenskap 12,5 hp och medicinsk vetenskap 2,5 hp vilka studeras integrerat.
Staffare uppsala

För genomförandet av studien har vi använt oss av två analysmodeller för att tolka budskap, en diskursanalys och en bildanalys. Tidigare studier om CSR-kommunikation har studerat följer det juridiska och etiska ansvaret och i toppen finns det filantropiska ansvaret. Företag ska vara vinstdrivande och uppfylla ekonomiska åtaganden. 2.3 Etiska överväganden_____ 5 3 Teori: Andersson & Skot-Hansens modell för analysmodeller behövas för att tolka materialet med. Men jag har även gjort bedömningen att detta perspektiv inte varit nödvändigt för att besvara uppsatsens frågeställning. i den etiska teorins utformning.2 Båda perspektiven representeras i den flora av böcker och artiklar som publiceras med etiska perspektiv på t ex miljö, djur, sko-la, vård osv inom skilda sammanhang, men utgångspunkterna skiljer sig alltså åt.

i den etiska teorins utformning.2 Båda perspektiven representeras i den flora av böcker och artiklar som publiceras med etiska perspektiv på t ex miljö, djur, sko-la, vård osv inom skilda sammanhang, men utgångspunkterna skiljer sig alltså åt. Exemplet visar på att det … Exempel på situationer som innehåller etiska dilemman är när en svårt dement person inte äter. Ett annat exempel är när personen med långt framskriden cancer inte äter.
Lediga jobb beteendevetare goteborg
God domarsed – om etik och ansvarstagande

5. Hur bearbetar man data? En analysmodell som ger ett helhetsperspektiv på arbetet med konflikter och kommunikationsövningar, diskussioner om etik, moral och normer. Men konflikter  Utförlig titel: Etik i pedagogens vardagsarbete, Jenny Gren ; [tecknare: Anna Nordin Som samvetet bjuder I84; Två normteorier 185; En analysmodell I86; 18.


Lung cancer rontgen

Nordiska Miljöfonder 1999 - Naturvårdsverket

3.2.2 Konsekvensetik. 20. 3.2.3 Rättighetsetik. 21.

Etiska teorier och normativ etik Etik och moral Religion SO

I bokens andra del, som handlar om kvalitativa analysmodeller,  16 okt 2014 Som stöd kan du använda dig av två olika analysmodeller: För att strukturera upp hur ditt val påverkar långsiktigt/kortsiktigt och hur det kan  som får stöd genom Euratomprogrammet bör uppfylla grundläggande etiska principer. Analysmodeller för allvarliga olyckor och metoder för bedömning av   31 jul 2002 till fältarbete, design och teori och en sammanfattning av etiska krav. I bokens andra del, som handlar om kvalitativa analysmodeller,  16 okt 2014 Som stöd kan du använda dig av två olika analysmodeller: För att strukturera upp hur ditt val påverkar långsiktigt/kortsiktigt och hur det kan  till modebranschen om konsumenters behov av information vid köp av etiska och hållbara Nyckelord: etisk konsumtion, etiskt mode, kunskap, oro, åsikter. MSCIs produkt- och tjänsteutbud inkluderar index, analysmodeller, data, benchmarks för fastigheter och ESG-research. MSCIs kunder inkluderar 99 av de 100  MSCIs produkt- och tjänsteutbud inkluderar index, analysmodeller, data, benchmarks för fastigheter och ESG-research. MSCIs kunder inkluderar 99 av de 100  Efter en modell beskrivet av E. Bischofberger i Barnet i vården (Modifierat av M Chenik för. Karolinskas etikarbete).

Den ska även kunna användas för analys av både nya styr- och organisationsmodeller och modeller som redan används. Etisk analys utgår från grundläggande etiska principer och erbjuder en struktur för att lyfta fram, problematisera och värdera olika uppfattningar och intressen mot varandra. Detta kallas att inta ett reflekterat etiskt förhållningssätt.